TPCN SYNERGY

Nước diệp lục Liquid Chlorophyll, Nước diệp lục Synergy USA của cải thiện phản ứng miễn dịch

Nước diệp lục Liquid Chlorophyll, Nước diệp lục Synergy USA của cải thiện phản ứng miễn dịch

Diệp lục là chất có màu xanh lá cây trong thực vật được tạo thành trong quá trình quang hợp. Diệp lục thực hiện chức năng trao đổi chất trong thực vật như hô hấp và tăng trưởng

450,000 đ

Tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm mới

Tin tức nổi bật

Quảng cáo