Phương pháp dùng thuốc vĩnh cương yonggang Một cách khoa học

Phương pháp dùng thuốc vĩnh cương yonggang

1. “Vĩnh cương” là thực phẩm dùng để bảo vệ sức khỏe của người già, người trung niên. Do vậy những người trên 40 tuổi nên giảm nửa theo lượng dùng quy định, khi cần thì lại dùng thêm.
2. Để phù hợp với thể chất khác nhau của từng người lần đầu tiên tốt nhất nên chia làm 2 lần uống. Ví dụ: mỗi ngày uống 1 lần, mỗi lần 1 viên thì có thể dùng 2 lần mỗi lần uống nửa viên, sau 3 ngày có thể sử dụng lượng nói ở trên.
3. Người già hoặc người suy nhược có thể sử dụng thích ứng. Ví dụ: 1 viên mà chưa thấy đủ có thể tăng dần nửa viên một, mỗi lần uống nhiều nhất là 2 viên.

Nếu Khách Hàng Còn Gì Thắc Mắc Liên Hệ Ngay hotline 0916.338.555

Và Có Thể Tham Khảo Về Sản phẩm Yonggang Thuốc Vĩnh Cương bổ thận của Dubai Ả rập